Rabu, Mei 13, 2009

Curita Ku

AAooooooo.........

Tumare Ihan Aku Ngawasi....!!!!!

Udas nANG Luas......Kayu Aya' Nang Karas....

Tingi Ba diri Tagap....

Ina" Seoh Di' nyaru Nyiup.....
Ina" Tumakng Di Ujatn Daras....

AAooooooo..........

Ari Nian Aku Ngawasi.......
Udas Nang Luas ......Kayu Nang Aya' Nang Karas....
Tingi Badiri Tagap....

Ampeatn Dah Tumakng Na' Ba Nyaru...
Udah Taruat Na' Ba' Ujatn......

AAooooooo.......

Ampagi Agi Aku Ngawasi......
Udas Dah Galis....Na Ba Sisa......
Kayu Nang Aya' Nang Karas Tingi Badiri....
Tumare.......

Ampeatn.....Dah Galis Dah Rapot....
Tinggal Tungul Nya" Nang Dinyisai"....

AAoooooo.....
Siganap Udas... Kadiaman........Paburungan......
Kayu Nang Aya"....Nang Tingi"
Tinggal Curita....
Tinggal Curita Ka" Panganak Pangucuk' nya
AAoooooooo